Skip navigation

Ang paniniwala o “beliefs” nga naman.

Ano ba ang mga proposisyon, katunayaan, o bagay ang pinaniniwalaan mo? mga itinuturing mo, maging tama man o mali, katotohanan o kalokohan..kasamaan man o kabutihan,. Maganda man o pangit,. Alam mo bang biktima ka lang nito?

Hindi ba’t umaakto ka ayon sa paniniwala mo. Kung di naman sa iyong sariling paniniwala ito ay sa paniniwala ng iba o maari rin namang kumbinasyon.Oo, lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala!Isipin mo na lang wala kang pinaniniwalaan para kang walang kwentang tao o isa kang “null being”?
Alam mo rin bang ang paniniwala ay selda o “prison” mo at nakakulong ka rito, na para kang kamay na nakagapos sa iyong pinaniniwalaan?
Di ba’t ang iyong paniniwala ay ang iyong “absolute law”?
Kung sa aming mga siyentista ng kompyuter, ang “paniniwala” ay maituturing mong “OS” o “Operating System” sa isang unit.
Para bang “Windows” sa iyong personal na kompyuter, yun bang nagpapagana sa “hardware” nito.
Isang trivia mula sa kay Rocking Geek, alam mo bang ang katumbas ng “software” ay ang ating kaisipan o mental at ang katumbas ng “hardware” ay ang ating katawan o pisikal nating katawan. Isipin mo na lang ang mga paniniwala ay ang mga “program” na naka-install sa utak mo. O kaya naman paano mo tatanggapin ang kaisipang di suportado ng iyong paniniwala?

Naaalala ko tuloy ang linya sa kanta ni Serj Tankian na “Baby”,

“Inadvertently we bleed Fighting for what we deceived”.

Hindi ba tayo naman ang may gawa kung bakit nasasaktan tayo dahil na din sa pinaniniwalaan natin? Nakikipaglaban tayo sa hindi natin, ayaw natin, at gusto nating paniwalaan. “Hindi naman masamang maitago o malingid sa iyo ang totoo,..ang kagandahan na malaman ang katotohanan? Para sa akin itinituring kong ang pagkakaalam ng totoo, ay kung ano ba talaga ang nakapaloob dito” – Plato

Nagtataka ka ba kung bakit may kaguluhan sa mundo? Ito ay dahil na din sa iba’t ibang paniniwala. Sa palagay mo, ang iba’t ibang tao kaya ay magkakaroon na pare-parehong paniniwala?

Hindi mo ba nakikita, naririnig o nararamdaman kung paano tayo pinapaandar ng ating paniniwala kung paano ka pinapaikot nito ang pagkatao mo? Tulad na lang ng sabi ng taong ito, “Kung sinuman ang nagbabasa ng dyaryo at pinakamagaling na mga libro mula sa mga kontemporaryong may akda para sa akin ay malubhang “near-sighted” na tao na ayaw sa salaming-pangmata. Siya ay kumpletong nakadepende sa prejurisdiksyon at nauuso sa kanyang panahon, gayong hindi naman niya nakita o napakinig ang anuman. At ang inisip ng tao sa kanyang sarili na hindi dala ng stimulasyon ng mga naiisip at karanasan sa ibang tao ay mas magandang kalagayan kaysa walang kwenta at kapurulan. Meron lang iilang tao na naliliwanagan ang mayroong nakakaintinding pag-iisip at kaparaaanan at magandang panlasa sa loob ng dekada. Kung ano man ang napanatili sa kanilang ginawa ay napapabilang sa pinakamahalagang pag-aari ng sangkatauhan. Ito ay utang natin sa iilang manunulat ng kasaysayan. (Plato, Aristotle, atbp..) na ang mga tao ng Gitnang Panahon ay mabagal na nailayo ang kanilang sarili sa kahirapan mula sa mga pamahiin at kaignorantehan na nagpadilim sa buhay nila ng halos kalahating milenyo. Walang na kailangan pa para masugpo ang kayabangan ng kamodernuhan.”

Sabi nga ni Sigmeun Freud, ” Kung paanong walang sinuman ang pinipilit maniwala, wala ring sinuman ang pwedeng piliting hindi maniwala”. Sino bang pumipilit sayong maniwala sa isang bagay, proposisyon, katunayan?Ikaw lang naman ang naniniwala dito.

Ang pagpili kasi ng paniniwalaan ay nasa atin, kumbaga “The choice is ours, i mean yours”,. Pansinin mo na lang ang dayagramang Venn kung saan makikita mo ang depinisyon ni Plato ng “kaalaman”,.

Kung maari ay paglaanan mo ng pansin ang ilan sa mga taong ito sa kanilang paniniwala,

Isa siyang partikular na matinding Alemang nasyonalista. Madadag pa rito ang pagkamuhi niya sa mga Hudyo na natunghayan natin sa malagim na “Holocaust”. Kontra siya sa mga “Anti” o salungat sa kanyang paniniwala, kontra demokrasya, kontra sa mga republikano. Isa siyang Sosyalistang Darwinista kung saan naniniwala siya sa proseso ng “Survival of the fittest sa pamamagitan ng natural na pagpili na pinapabilis ng gobyeno halimbawa na lang ang pagpapatay sa mga “di magamot” at maraming di kagusto-gusto.

“Ang salitang Diyos para sa akin ay wala lang kundi mas malala pa sa ekspresyon at resulta ng kamangmangan ng tao, Ang bibliya bilang koleksiyon ng honorable ngunit isa pa ring primitibong alamat na tunay namang napakapambata. Walang interpretasyon kung gaano kailusibo para baguhin ito.”

Hindi ko alam kung paano ako makikita sa mundo pero sa aking sarili ako ay para lang isang bata na naglalaro sa dalampasigan at inaaliw ko ang sarili ko ngayon at naghahanap na makinis na bato o magandang sigay kaysa ordinaryo, habang ang kagandahan na karagatan ng katotohanan ay nakatagong di natutuklas sa akin.

Walang Diyos na mas mataas pa sa Katotohanan!

Ang kaignorantehan ay gabi ng isip ngunit gabing walang buwan at bituin.

“Hindi ako liberador. Ang liberador ay di pumapailanglang sa mundo. Ang tao ang nagpapalaya sakanilang sarili”

Isang di makabuluhang buhay ang di inialay sa magandang mithiin. Parang bato na nasayang sa parang na hindi naging parte ng isang moog.

“Hanapin mo at ito ay iyong matatagpuan”

May napansin ka bang partikular sa mga taong ito? Oo, lahat sila ay nagpapakita ng katotohanan.

Di ba sila “bounded” sa kanilang mga sari-sariling paniniwala?

Ilan lang ang mga taong yan sa nagbigay liwanag sa kadiliman na ating mga paniniwala.

Alam mo bang ang mundong ito ay dominasyon ng paniniwala? Ngunit hindi ito dito nagtatapos, sa mundong ito hindi lang paniniwala ang nangingibabaw makikita mo ito sa payak na mga kaganapan. Ang makapangyarihan ang nangingibabaw kaya kung mahina ka at wala kang alam durog ka!! Para kang tau-tauhan sa sarili mong mundo mas maganda pa nga ang ganun, nabuhay ka lang para mamatay!

Naalala ko pa yung kanta ng System of a Down na “Hypnotize”,.

Why don’t you ask the kids at Tiananmen Square Was fashion the reason why they were there? They disguise it, hypnotize it Television made you buy it

I’m just sitting in my car and waiting for my… She’s scared that I will take her away from there dreams that her country left her with no one there Mesmerize the simple minded Propaganda leaves us blinded

I’m just sitting in my car and waiting for my girl I’m just sitting in my car and waiting for my girl I’m just sitting in my car and waiting for my girl I’m just sitting in my car and waiting for my…girl i’m just sitting in my car and waiting for my…………..girl

Alam mo ba ang nangyari sa Tiananmen Square na nabanggit sa kantang ito?

Magsaliksik ka,..ito ay kagaya ng nangyari sa Maguindanao,.. Oo isang massacre at halos di na din nalalayo!!

“Ang mga studyante ay nakaupo habang ang mga tangke ay tumatakbo dito. Ang ibang mga studyante ay dinaanan ng ibang tangke. Ang “flamethrower ay ginamit matapos ang nasabing insidente para hindi na makilala ang mga bangkay”, yan ang sabi ni Alex Woodhatch isang Briton na studyante sa Peking na may kinalaman sa Tian’an Men Square massacre sa Beijing, China.

Kagaya ng paglibing ng buhay sa mga kapatid at pagpatay sa Maguindanao,.ang pagtatago dito,ang pagkadamay ng mga pulis, pagpatay sa media para mapanatili ang kapangyarihan.

Isa pa, “Ang partidong Komunista ng mga Tsino ay nawalan ng “Mandato sa langit” sa “Tiananmen Square massacre”, upang maibigay ang prosperidad sa lupa para umayon”, sabi ni George Soros isang Hungaryong ipinanganak sa Estados Undos na isang inbestor at pilantropo. Kagaya ng nangyari sa mga Ampatuan.

Ano ba ang implikasyon nito?

Ang paniniwala ay katulad nito:

Nais kong iwanan sa iyo ito!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: